O firmie
Usługi
Pracownicy
Rekomendacje
Zapytanie ofertowe
Kontakt
 


Biuro Ochrony Osób i Mienia "PERSONA" sp. z o.o.
Ul. Van Gogha 3B
03 - 188 Warszawa

tel. 022 - 6765397
fax 022 - 6765358

e-mail:
biuro@personasp-ochrona.pl
marketing@personasp-ochrona.pl

Biuro Ochrony Osób i Mienia PERSONA Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000053063, kapitał zakładowy 50 000,00

Konto bankowe: PKO S.A. VI O/Warszawa 5 Filia w Wołominie
nr 62 1240 1082 1111 0000 0437 9722

 


 

Copyright © 2004 Persona. Wszelkie prawa zastrzeżone.