Kontakt

Kontakt

Biuro Ochrony Osób i Mienia
„PERSONA GROUP” Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Van Gogha 3B
03 – 188 Warszawa

tel. +48 22 676 53 97
fax +48 22 676 53 58

e-mail:
biuro@personasp-ochrona.pl
marketing@personasp-ochrona.pl

Biuro Ochrony Osób i Mienia PERSONA GROUP Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000053063, kapitał zakładowy 50 000,00

Konto bankowe: PKO S.A. VI O/Warszawa 5 Filia w Wołominie
nr 62 1240 1082 1111 0000 0437 9722

Biuro Ochrony Osób i Mienia
„PERSONA GROUP” Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Van Gogha 3B
03 – 188 Warszawa

tel. +48 22 676 53 97
fax +48 22 676 53 58

e-mail:
biuro@personasp-ochrona.pl
marketing@personasp-ochrona.pl

Biuro Ochrony Osób i Mienia PERSONA GROUP Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000053063, kapitał zakładowy 50 000,00

Konto bankowe: PKO S.A. VI O/Warszawa 5 Filia w Wołominie
nr 62 1240 1082 1111 0000 0437 9722

Nasza firma uczestniczy w programie „Rzetelna Firma”